Biometa Finland Oy Kiertotalouden erikoislehti Uusiouutisissa

Päivä alkoi mukavasti, kun kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset julkaisi artikkelin, jossa esiteltiin tämän vuoden Kasvu Openin Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun sparraukseen valittuja yrityksiä. Mukana listalla oli myös Biometa, joka on mukana Kasvu Openissa toista vuotta peräkkäin. Listalla esiteltiin Bio- ja kiertotalouden innovatiivisia yrityksiä. Perusteina listalle valituille yrityksille pidettiin muun muassa markkinapotentiaalia, tiimiä, kasvukykyä sekä näyttöjä. https://www.uusiouutiset.fi/digilehti/uu0421/uniikkeja-ratkaisuja-kasvupolulta

Biometa Finland Oy on valittu Kasvu Open sparraukseen

Biometa Finland Oy on valittu Kasvu Open sparraukseen Saimme äskettäin tiedon, että Biometa Finland Oy on valittu bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle, jonka Kasvu Open järjestää. Aloitamme ohjelmaan kuuluvat sparraukset kesäkuussa. ”Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle haki mukaan laaja kirjo uusia tuotteita, teknologiota tai palveluja kehittäviä innovatiivisia yrityksiä. Valitsimme mukaan yrityksiä, jotka kehittävät bio- ja kiertotalouden tarpeisiin uniikkeja […]

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita: Maksullinen osakeanti Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä enintään 489.191.176 uutta osaketta Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus merkitä kaksi uutta osaketta kutakin omistamaansa yhtiön osaketta kohden Osakkeen […]

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2021 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.3.2021 alkaen yhtiökokouspäivään asti. 2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä […]

OIKEUS SAADA ASIA YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Määräpäivä vaatimukselle on 22.2.2021. Vaatimus tulee toimittaa: Sähköpostitse: jari.karvonen@biometa.fi Postitse: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu Tässä tiedote: https://www.biometa.fi/wp-content/uploads/2021/02/210208-Biometa-Finland-Oy-tiedote-osakkeenomistajille.pdf  

Biometa Finland Oy mukana turvehackathonissa etsimässä vaihtoehtoja turpeelle

Yhtiö on valittu turvehackathoniin etsimään vaihtoehtoja turpeelle ja tavoitteena on samalla kehittää kestävää ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa. ”BioPaavon ja Kasvu Openin järjestävät Berner Oy:n ja Tikalan Oy:n toimeksiannosta turvehackathonin, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoja turpeelle ja samalla kehittää kestävää ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa. Turpeen korvaavia ratkaisuja on jo aiemmin kartoitettu ja tutkittu useassa eri hankkeessa. Haaste tarjoaa […]

Hyvää joulua!

Hyvää Joulua

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021! Kuluva vuosi on ollut todella poikkeuksellinen ja monelle etätyöt ja etätyökalut ovat tulleet tutuiksi. Olen huomannut, että nykytilanne on kuormittanut monia ja siksi useat odottavatkin tulevaa joulua erityisen paljon. Biometalla elokuussa päättynyt BIOTRIO-kärkihanke toteutettiin hieman erilaisena kuin alun perin oli tarkoitus, mutta sen päätavoitteet toteutuivat odotetusti. Hankkeen tavoitteiden […]

BIOTRIO-kärkihankkeen laajennettu julkinen tiivistelmä

BIOTRIO-kärkihankkeen laajennettu julkinen tiivistelmä on nyt julkaistu Internetsivuillamme: Laajennettu julkinen tiivistelmä ”BIOTRIO-hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja optimoitiin biopohjaisia tuotteita. Biotuotelaitos prosessoi lietelantaa ja tuottaa siitä neste- ja kuivajaetta, sterilisoitua lantakuiviketta, sekä biokaasua. Neste- ja kuivajakeen ravinnesuhteet ovat optimaalisessa muodossa. Nestejae on typpipitoinen jae, jonka todettiin nostavan satotasoa testien perusteella 15 %. Kuivajae taas on fosforipitoinen jae, […]

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.6.2020 yhtiön tiloissa Oulussa

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 yhtiön tiloissa Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä: Yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että nykyinen hallitus jatkaa. Hallituksen jäseninä jatkavat Mika Ruusunen, […]

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.6.2020 alkaen yhtiökokouspäivään asti. 2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä […]