Hyvää joulua!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021!   Kuluva vuosi on ollut todella poikkeuksellinen ja monelle etätyöt ja etätyökalut ovat tulleet tutuiksi. Olen huomannut, että nykytilanne on kuormittanut monia ja siksi useat odottavatkin tulevaa joulua erityisen...

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Koronavirustilanteen aiheuttamien terveysriskien ja Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten seurauksena Biometa Finland Oy:n varsinaista yhtiökokousta ei voida järjestää yhtiöjärjestyksessä säädetyssä ajassa huhtikuun loppuun mennessä....

Kalevan vierailu ja Mika Ruususen professuuri

Sanomalehti Kaleva kävi Petteri Heikkisen tilalla vierailulla, josta syntyikin mielenkiintoinen juttu. Asiaa Biometasta, kiertotaloudesta ja Petterin näkemyksiä ja kokemuksia. Jutussa myös kerrotaan, että Biometan hallituksen jäsen Mika Ruusunen on aloittanut...

Biometa on valittu jälleen hallituksen kärkihankkeeseen

Biometa Finland Oy:n BIOTRIO-hankkeelle on myönnetty tuki Ravinteiden kierrätyksen ja Itämeren ja vesien suojelun kärkihankerahasta. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2018-31.8.2020 ja osatoteuttajina hankkeessa on kolme maatalousyrittäjää. BIOTRIO-hankkeen tavoitteena on...

Osakeanti osakkeenomistajille

Osakeanti osakkeenomistajille Biometa Finland Oy:n ylimääärinen yhtiökokous on päättänyt järjestää maksullisen osakeannin nykyisille osakkeenomistajille hallituksen esityksen mukaisesti. Lisätietoa osakeannista Hallinnointi / Yhtiökokousten...

Yhtiön Facebook-sivut on julkaistu

Yhtiön Facebook-sivut on julkaistu! Ensimmäisessä päivityksessä Oulun seudun BiotalousLeaderin 20 hengen ydinryhmä kävi tutustumassa Biometa Finland Oy:n kehitteillä olevaan biotuotelaitokseen Heikkisen maatilalla Kempeleessä 4.5.2018....

KTM Jari Karvonen uudeksi toimitusjohtajaksi

Biometa Finland Oy:n hallitus valitsi yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi 1.5.2018 alkaen KTM Jari Karvosen (34) nykyisen toimitusjohtajan Arto Lehtosen jäädessä eläkkeelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Samuli Pohjamo, ja uudeksi hallituksen jäseneksi...

Biotuotelaitoksen koeajot etevät suunnitellusti

Biometa Finland Oy:n biokoelaitoksen koeajot etenevät suunnitellusti. Biometa Finland Oy:n kehittämän biotuotelaitoksen toiminnan tehokkuutta varmennetaan jatkuvatoimisilla mittauksilla ja systemaattisella näytteenotolla (kuvassa). Näytteiden analyysit teetetään...

Ylimääräinen yhtiökokous pidetty 3.11.2017

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 3.11.2017 Oulussa.  Ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli edustettuna 90 prosenttia koko yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiökokouksessa päätettiin yhtiön osakemäärän vähentämisestä ja osakeantivaltuutuksen...

Ylösajo laadukkaasti loppuvaiheessa

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvan Biometa Finland Oy:n MAA-BIO-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. BMF-reaktorissa muodostuvan biokaasun metaanipitoisuudeksi on tänään mitattu 80 til.-%, mikä täyttää asetetut tavoitteet BMF-reaktorin tuottaman...

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen antamin valtuuksin järjestää maksullisen osakeannin nykyisille osakkeenomistajille. Lisätietoa osakeannista Hallinnointi/Hallituksen...

Prosessin ylösajo etenee

Prosessin ylösajo on alkanut tehokkaasti, mikä näkyy myös metaanikaasun muodostumisena.Prosessin ylösajo etenee suunnitelman mukaisesti, ja metaanikaasua on tuotettu koeajon alkuvaiheessa erittäin energiatehokkaasti. Kuvassa metaanikertymä ylösajon...

BMF-biokaasulaitos valmistumassa käyttöön

BMF – biokaasulaitos on valmiina toimintaa varten. Uuden sukupolven biolaitoksen käytön testaus alkaa heinäkuun loppupuolella Petteri Heikkisen maitotilalla Kempeleessä. Biolaitosten tuotanto käynnistetään testausten ja koeajojen jälkeen syksyllä...

BMF-bioreaktorin kylmäkokeet päättyneet onnistuneesti

Biometa Finland Oy:n kehittämän uuden sukupolven BMF-bioreaktorin kylmäkokeet päättyneet onnistuneesti. Kylmäkokeissa testattiin järjestelmän mekaanisten osien toiminta, instrumentointin, automatiojärjestelmien ja koko laitosta ohjaavien tietokoneohjelmien toiminta,...

BMF-bioreaktorin automatisointityöt käynnissä

MAA-BIO-hankkeessa kehitettävän uuden sukupolven biolaitoksen logiikka- ja automatisointijärjestelmät valmistumassa kenttäkokeita varten. Kokeissa testataan markkinoille tulevan BMF-bioreaktorin automatisoinnin toimivuutta ja web-pohjaista järjestelmänhallintaa...

MAA-BIO-hanke etenee

MAA-BIO-hankkeen analysointilaitteiston muutostyöt ovat loppusuoralla. Kuvassa TkT Mika Ruusunen ja suunnittelija Kari Häikiö kalibroimassa  Pilot-tutkimusyksikön kaasunmittauslaitteistoa.

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen antamin valtuuksin järjestää maksullisen osakeannin nykyisille osakkeenomistajille. Lisätietoa osakeannista Hallinnointi/Hallituksen...

MAA-BIO – hanke etenee

MAA-BIO-hankkeen osakomponettien valmistus ja toimitukset täydessä vauhdissa. Kuvassa Biometa Finland Oy:n Samuli Pohjamo ja Käri Häikiö tutustumassa separaattoriin koetilan isäntien Urpo ja Petteri Heikkisen...

MAA-BIO-hanke etenee suunnitellusti

MAA – BIO-hankkeen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin liittyvät työt ovat käynnistyneet. Biometa Finland Oy:n hallituksen jäsenet  Dos. Tapio Heikkilä ja  TkT Mika Ruusunen tutustumassa suunnittelija Kari Häikiön kanssa...

MAA-BIO-hankkeen työt täydessä käynnissä

MAA-BIO-hanke etenee suunnitellusti. Bioreaktoriin liittyvien laitteistojen ja instrumenttitöiden asennustyöt ovat käynnissä. Kuvassa Biometa Finland Oy:n hallituksen jäsenet Dos.Tapio Heikkilä ja TkT Mika Ruusunen sekä suunnittelija Kari...

Oulun Energialta tunnustusta Biometa Finland Oy:lle

Oulun Energian Pohjoista voimaa asiantuntijoista ja asiakkaista kootun ympäristöraadin esityksestä Oulun Energian hallitus myönsi Biometa Finland Oy:lle Ympäristötililtä 30.000:n euron suuruisen avustuksen kiertotalouden ja hajautetun energian tuotannon...

MAA-BIO-hanke etenee

Biometa Finland Oy:n MAA-BIO-hankkeeseen liittyvä suunnitelu- ja koetoiminta on käynnistynyt. Kuvassa Biometa Finland Oy:n henkilöstöä tutustumassa toimintaympäristöön yhdessä tilan nuoremman ja vanhemman isännän opastuksella...

Varsinainen yhtiökokous pidetty

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 28.1.2016. Kokouksessa oli edustettuna 93 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Lisätietoja yhtiökokouksesta Hallinnoiti/Yhtiökokousten...

Biometa Finland Oy:n osakeanti päättynyt

Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajille tarkoitettu osakeanti on päättynyt. Vanhoille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti merkittiin täysimääräisesti. Osakeannilla yrityksen osakepääomaa korotettiin 140.000,00 eurolla. Biometa Finland Oy:n osakepääoma on...

Osakepääoman korotus ja osakeanti

Biometa Finland Oy:n hallitus päätti 2.6.2015 yhtiökokouksen suomin valtuuksin korottaa yhtiön osakepääomaa 676.500 eurosta 816.500 euroon. Osakepääoman korotus tehdään vanhoille osakkeenomistajille tarkoitetulla osakeannilla. Lisätietoa osakeannista osiosta...

Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidettiin 29.5.2015 Oulussa. Kokouksessa käsitellyistä ja  päätetyistä asioista löytyy lisätietoa Yhtiökokousten päätöksiä osiosta.

Ylimääräinen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 4.9.2014 alkaen kello 12.00. Kokous pidetään Biometa Finland Oy:n toimitiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulu.   Lisätietoa ylimääräisestä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista...

Tuotekehitys etenee

Biometa Finland Oy:n tuotekehitys etenee. Touko- ja kesäkuun aikana suoritetaan hydrolyysireaktorin tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen liittyviä koeajoja ja testejä Oulussa.

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2014 Oulussa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat sekä päätettiin osakeannista kaikille osakkeenomistajille. Lisätietoa yhtiökokouksen päätöksistä löytyy Hallinnointi –...

Osakeanti 11.10.2013

Biometa Finland Oy:n  yhtiökokouksen 11.10.2013 päättämä osakeanti yhtiön  osakkeenomistajille on päättynyt 31.10.2013. Osakeannissa olleet osakkeet merkittiin täysimääräisesti.

Tuotekehitys valmistautumassa kenttäkokeisiin

EPA – hankkeen tuotekehityksessä ollaan siirtymässä syys-lokakuun vaihteessa kenttäkokeisiin. Kenttäkokeissa testataan laitteistojen toimintaa tuotantoversioiden valmistusta varten. Kenttäkokeet suoritetaan Biometa Finland Oy:n koelaitoksessaa MTT:llä...

Mika Ruususen väitöstilaisuus

Biometa Finland Oy:n hallituksen jäsen Mika Ruususen väitteli aiheesta ”Signal correlations in biomass combustion – an information theoretic analysis” Oulun yliopistolla 6.9.2013.

TILAA UUTISKIRJE

Kiitos - tilaus onnistui!

Pin It on Pinterest