Biometa Finland Oy:n Yhtiökokouskutsu

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa.

Määräpäivä vaatimukselle on 3.6.2020. Vaatimus tulee toimittaa:

 • Sähköpostitse:
 • jari.karvonen@biometa.fi
 • Postitse:
 • Biometa Finland Oy
 • Tuoreenmaanarontie 1
 • 90620 Oulu

Tässä tiedote

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Koronavirustilanteen aiheuttamien terveysriskien ja Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten seurauksena Biometa Finland Oy:n varsinaista yhtiökokousta ei voida järjestää yhtiöjärjestyksessä säädetyssä ajassa huhtikuun loppuun mennessä. Osakeyhtiölain vaatimaa osakkeenomistajien tasavertaista osallistumismahdollisuutta ei myöskään kyetä varmistamaan muilla keinoin, esimerkiksi etäyhteyksien avulla.

Edellä mainituin perustein yhtiön hallitus on päättänyt siirtää yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman pian ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat viranomaisten suositukset ja mahdollinen asiaa koskevat poikkeuslainsäädäntö.

Uusi aika: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. Uusi aika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kutsuaikaa koskevia määräyksiä noudattaen.

Paikka: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittama paikka.

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 4.10.2019

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Aika: perjantaina 4.10.2019 kello 12.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Osakeannin järjestäminen
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Tiedote ylimääräisestä yhtiökokouksesta löytyy tästä linkistä

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2019

Kutsu Biometa Finland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika: Tiistaina 12.03.2019 kello 10.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
 3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2018 – 31.12.2018
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • tuloksen käsittely
 7. Hallituksen valinta
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen jäsenten valinta
  • hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
 8. Tilintarkastajien valiinta
 9. Muut mahdolliset asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Tiedote varsinaisesta yhtiökokouksesta löytyy tästä linkistä.

TILAA UUTISKIRJE

Kiitos - tilaus onnistui!

Pin It on Pinterest

Share This