Biometa Finland Oy:n Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2021 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.3.2021 alkaen yhtiökokouspäivään asti.

2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.3.2021. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

3. Tilinpäätös tilikaudella 1.1. – 31.12.2020

Biometa Finland Oy:n tilikauden tulos oli tappiollinen -159.739,13 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään yhtiön edellisten vuosien voitto/tappio-tilille, voittovaroihin, osinkoa ei jaeta.

4. Hallitus

Hallitukseen kuului tilikaudella 1.1. – 31.12.2020 neljä (4) jäsentä. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella seitsemän (7).

5. Maksullinen osakeanti osakkeenomistajille

Yhtiön omien pääomien vahvistamiseksi, taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja jatkokehityshankkeiden turvaamiseksi Biometa Finland Oy:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle maksullisen osakeannin järjestämistä kaikille nykyisille osakkeenomistajille.

6. Suunnattu osakeanti

Biometa Finland Oy:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle valtuutuksen antamisesta hallitukselle päättämään osakeannissa merkitsemättä jääneistä osakkeista koskevasta suunnatusta osakeannista.

TÄSSÄ LINKKI YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

OIKEUS SAADA ASIA YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa.

Määräpäivä vaatimukselle on 22.2.2021. Vaatimus tulee toimittaa:

Sähköpostitse:

 • jari.karvonen@biometa.fi

Postitse:

 • Biometa Finland Oy
 • Tuoreenmaanarontie 1
 • 90620 Oulu

Tässä tiedote: https://www.biometa.fi/wp-content/uploads/2021/02/210208-Biometa-Finland-Oy-tiedote-osakkeenomistajille.pdf

 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.6.2020 alkaen yhtiökokouspäivään asti.

2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.6.2020. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

3. Tilinpäätös tilikaudella 1.1. – 31.12.2019

Biometa Finland Oy:n tilikauden tulos oli tappiollinen -174.082,74 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään yhtiön edellisten vuosien voitto/tappio tilille, voittovaroihin, osinkoa ei jaeta.

4. Hallitus

Hallitukseen kuului tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 neljä (4) jäsentä. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella kuusi (6).

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

 

Linkki kutsuun

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa.

Määräpäivä vaatimukselle on 3.6.2020. Vaatimus tulee toimittaa:

 • Sähköpostitse:
 • jari.karvonen@biometa.fi
 • Postitse:
 • Biometa Finland Oy
 • Tuoreenmaanarontie 1
 • 90620 Oulu

Tässä tiedote

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Koronavirustilanteen aiheuttamien terveysriskien ja Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten seurauksena Biometa Finland Oy:n varsinaista yhtiökokousta ei voida järjestää yhtiöjärjestyksessä säädetyssä ajassa huhtikuun loppuun mennessä. Osakeyhtiölain vaatimaa osakkeenomistajien tasavertaista osallistumismahdollisuutta ei myöskään kyetä varmistamaan muilla keinoin, esimerkiksi etäyhteyksien avulla.

Edellä mainituin perustein yhtiön hallitus on päättänyt siirtää yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman pian ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat viranomaisten suositukset ja mahdollinen asiaa koskevat poikkeuslainsäädäntö.

Uusi aika: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. Uusi aika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kutsuaikaa koskevia määräyksiä noudattaen.

Paikka: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittama paikka.

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 4.10.2019

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Aika: perjantaina 4.10.2019 kello 12.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Osakeannin järjestäminen
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Tiedote ylimääräisestä yhtiökokouksesta löytyy tästä linkistä

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2019

Kutsu Biometa Finland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika: Tiistaina 12.03.2019 kello 10.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
 3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2018 – 31.12.2018
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • tuloksen käsittely
 7. Hallituksen valinta
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen jäsenten valinta
  • hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
 8. Tilintarkastajien valiinta
 9. Muut mahdolliset asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Tiedote varsinaisesta yhtiökokouksesta löytyy tästä linkistä.

TILAA UUTISKIRJE

Kiitos - tilaus onnistui!

Pin It on Pinterest

Share This