Biometa Finland Oy:n Osakeannit

OSAKEANTI OSAKKEENOMISTAJILLE

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta.

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita:

 • Maksullinen osakeanti
  • Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä enintään 489.191.176 uutta osaketta
  • Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus merkitä kaksi uutta osaketta kutakin omistamaansa yhtiön osaketta kohden
  • Osakkeen merkintähinta on 0,0002 euroa osakkeelta
 • Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannissa merkitsemättä jääneistä osakkeista koskevasta suunnatusta osakeannista

Tiedote ja lisätiedot löytyvät tästä

 

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.10.2019 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa.

Kokoukseen osallistumis – % oli 85 % koko yhtiön äänikannasta.

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita:

Osakeanti osakkeenomistajille

 

Käsiteltiin hallituksen esitystä osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen pohjalta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yksimielisesti osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:

 • Lasketaan liikkeelle uusia osakkeita merkittäväksi vanhoille osakkeenomistajille enintään 226.086.840 kpl. Annin koko on enintään 113.043,42 Euroa. Osakeannista saadut varat sijoitetaan yrityksen SVOP – rahastoon. Maksullisessa osakeannissa nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita omistamiensa osakemäärien suhteessa siten, että jokaista omistamaansa osaketta kohden osakkeenomistaja saa merkitä kuusi uutta osaketta.
 1. Merkintähinta: yhden osakkeen merkintähinta on 0,0005 euroa/osake
 2. Merkintäoikeudet ilmenevät liitteessä 1
 3. Merkintäaika alkaa 4.10.2019 ja kestää 18.11.2019 asti.
 4. Osakkeiden maksuaika alkaa 19.11.2019 ja päättyy 27.12.2019. Osakemerkinnän voi suorittaa myös maksamalla osakeannin alla olevilla tiedoilla.
 5. Osakeantiin ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteisiin:
  • riitta.alin@jetrocap.fi
  • jari.karvonen@biometa.fi
  • tai kirjeitse osoitteeseen: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu
 6. Osakeannin maksaminen
  • Saaja: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu
  • Tili: FI37 4744 0010 1814 88
  • Viitetieto: osakemerkintä 4.10.2019
 7. Lisätietoja osakeannista antavat:
 • Riitta Alin
  Puh. 040 558 3426 riitta.alin@jetrocap.fi
 • Jari Karvonen
  Puh. 040 752 2126 jari.karvonen@biometa.fi

 

Tiedote ja liite 1 löytyvät tästä

Osakeanti merkitty jälleen täyteen

Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti (17.10.2018) on päättynyt jälleen täyteen merkittynä 21.12.2018. Uusien osakkeiden rekisteröinti odottaa Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä.

Biometa Finland Oy:n osakeanti päättynyt

Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajille tarkoitettu osakeanti on päättynyt. Vanhoille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti merkittiin täysimääräisesti. Osakeannilla yrityksen osakepääomaa korotettiin 140.000,00 eurolla. Biometa Finland Oy:n osakepääoma on osakepääomakorotuksen jälkeen 816.500,00 euroa.

Osakepääoman korotus ja osakeanti

Biometa Finland Oy:n hallitus päätti 2.6.2015 yhtiökokouksen suomin valtuuksin korottaa yhtiön osakepääomaa 676.500 eurosta 816.500 euroon. Osakepääoman korotus tehdään vanhoille osakkeenomistajille tarkoitetulla osakeannilla. Lisätietoa osakeannista osiosta Hallinnointi/Hallituksen päätöksiä.

TILAA UUTISKIRJE

Kiitos - tilaus onnistui!

Pin It on Pinterest

Share This