Ratkaisuja maatilalliselle

Biometa Finland Oy tarjoaa maatilalliselle ratkaisuja karjanlannan käsittelyyn, omavaraiseen kuiviketuotantoon, täsmälannoitteiden valmistukseen sekä energiantuotantoon

Biometa Finland Oy on kiertotalouteen pohjautuvien teknologia- ja palveluliiketoiminnan ratkaisujen tarjoaja. Yrityksen päätuotteita ovat tuotannossa syntyneiden orgaanisten sivuvirtojen käsittelyyn tarkoitetut maatilakokoluokan biotuotelaitokset ja palvelukonseptit. Täysautomatisoinnin ja tehokkaan käsittelyn avulla saadaan orgaanisista sivuvirroista taloudellisesti kannattavia ja materiaalin kiertoon perustuvia tuotteita. Samalla tuotetaan energiaa ja vähennetään ympäristön ravinnekuormitusta.

Haasteet

 • Globaalin ruoantuotannon haasteet ja viljelysmaan väheneminen
 • Ruoantuotannon omavaraisuus ja sen tuoma huoltovarmuus
 • Maatalouden ympäristölliset ja taloudelliset haasteet
 • Globaalisti vain 10 % lannasta käsitellään
 • Tällä hetkellä lannan tehoton käsittely aiheuttaa kustannuksia
 • Käsittelemätön lanta aiheuttaa rehevöitymistä ja lisää ympäristökuormaa
 • Käsittelemättömän lannan ravinnesuhteet lannoituksessa eivät ole optimaaliset
 • Aikaresursseja kuluu lannankäsittelyyn
maapallo-1-600px-600px-132kb
Biotuotelaitos Havainne

Yksi Ratkaisu

 • Uusi täysautomaattinen maatilakokoluokan biotuotelaitos
 • Biotuotelaitos tehostaa maatalousyrittäjän ajankäyttöä
 • Lypsykarjatilan lanta jalostetaan sterilisoiduksi kuivikkeeksi, tehokkaiksi lannoitejakeiksi ja energiarikkaaksi biokaasuksi
 • Lisää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta
 • Vähentää merkittävästi lannasta aiheutuvaa hajua ja ympäristökuormaa
 • Mahdollistaa lisätulot ja vähentää kustannuksia
 • Tutustu tarkemmin biotuotelaitokseemme
Kun maaperä voi hyvin, eläimet voivat hyvin ja maatalousyrittäjä voi hyvin.
Petteri Heikkinen
Maatalousyrittäjä

Biometa Finland Oy on kokeellisesti kehittänyt biokiertotalouteen perustuvan biotuotelaitos-konseptin

Biometa Finland Oy on kiertotalouteen pohjautuvien teknologia- ja palveluliiketoiminnan ratkaisujen tarjoaja. Yrityksen päätuotteita ovat maatalouden sivuvirtojen käsittelyyn tarkoitetut maatilakokoluokan biotuotelaitokset ja niihin liittyvät palvelukonseptit.

Kempeleen koelaitos Biotuotelaitos Havainne
Kempeleen koelaitos

Kempeleen koelaitos

 • Käynnistetty vuonna 2017 lypsykarjatilalla 
 • Toteutettu kaksi hallituksen kärkihanketta 
 • Kehitetty ja optimoitu prosessia, sekä biotuotteita
Biotuotelaitos Havainne

Biotuotelaitos

 • Tuottaa neljää hyödykettä: sterilisoitua lantakuiviketta, fosfori- ja typpipitoista lannoitetta ja biokaasua 
 • Suunniteltu täysautomatisoiduksi, ja etäohjatuksi sekä -optimoiduksi 
 • Ympäristö & kannattavuus edellä

Biotuotelaitos jalostaa useita biotuotteita ja eroaa merkittävästi biokaasulaitoksesta

Biokaasulaitos Tuotekortit

Tyypillinen lantaa käsittelevä biokaasulaitos

 • Raaka-aineena lietelanta
 • Tuottaa biokaasua ja lannoitetta
 • Vaatii käyttäjältä ajankäyttöä
 • Vähentää lannasta johtuvia kasvihuonekaasuja
Biotuotelaitos Tuotekortit

Biotuotelaitos

 • Raaka-aineena lietelanta
 • Tuottaa neljää biotuotetta: sterilisoitu lantakuivike, josta osa voidaan käyttää kasvualustojen valmistukseen, nestejae, kuivajae ja biokaasu
 • Ylläpito ja etäoptimointi palveluna
 • Vähentää lannasta johtuvia kasvihuonekaasuja
 • Vähentää lannasta johtuvia ammoniakkipäästöjä
 • Usean erillisen prosessin integraatio
 • Tutustu tarkemmin biotuotteisiin

Biotuotelaitos on ratkaisuna

 • Ratkaisu myös pienemmille tiloille (vähän kilpailtu segmentti biolaitoksilla)
 • Tuottaa useita tuotteita = enemmän rahanarvoista hyötyä
 • Pienikokoinen laitteisto = halvempi
 • Täysautomaattinen = IoT, digital twin, etäoptimointi ja etäoperointi
 • Taloudellisesti kannattava ja aikaa säästävä

Biotuotelaitoksen tehokkaat bioreaktorit ovat fyysisesti pienet ja mahdollistavat alhaisemmat investointikustannukset

Reaktori Biokaasu

Tyypillinen lantaa käsittelevä biokaasulaitos

 • Viipymäaika 30 – 60 vrk
 • Prosessin lämpötila 37 – 45 °C
 • Reaktorin koko 100 yksikköä
Reaktori Biotuotelaitos

Biotuotelaitos

 • Viipymäaika 20 vrk
 • Prosessin lämpötila 30 °C
 • Reaktorin koko – 70 % (30 yksikköä)

Biometan bioreaktori

 • Huomattavasti pienempi kooltaan
 • Lopputuloksena on alhaisemmat investointikustannukset

Biotuotelaitos on merkittävästi ympäristöpositiivinen kokonaisuus

Hiilipäästöjen jakautuminen [CO2e kg / vuosi]

Päästöt Ilman Laitosta

Ennen biotuotelaitosta

 • Lannankäsittely, ei laitteistoa 
 • Kuivikkeena olki 
 • Lämmityksenä hake
 • Maitokilon hiilijalanjälki 1,03 kg/CO2e
 • Lannankäsittelyn hiilipäästöt 100 yksikköä
 • Satotaso 100 yksikköä
 • Typpipäästöt 100 yksikköä
Päästömuutos Laitoksen Kanssa

Biotuotelaitoksen kanssa

 • Lannankäsittely 100 % 
 • Kuivikkeena sterilisoitu kuivike 
 • Lämmityksenä biokaasu
 • Maitokilon hiilijalanjälki 0,77 kg/CO2e -25 %
 • Lannankäsittelyn hiilipäästöt -87 %
 • Satotaso +15 %
 • Typpipäästöt -30 %
 • Tutustu tarkemmin ympäristövaikutuksiin

Tärkeät ilmoitukset

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 28.4.2023 kello 10.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa arkisin (kello 10.00

Lue Lisää

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Määräpäivä vaatimukselle on 6.3.2023. Vaatimus tulee

Lue Lisää

OSAKEANTI OSAKKEENOMISTAJILLE 

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 8.9.2022 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 96,62 % koko yhtiön äänikannasta. Kokouksessa

Lue Lisää

12 months ago

Vastaa kyselyyn ja auta kehittämään kotimaista biokaasuteknologiaa! Biometa Finland Oy kehittää maatilakohtaista biotuotelaitosta, joka jalostaa tilan lannasta biokaasua, sterilisoitua lantakuiviketta, fosforipitoista kuivalannoitetta ja typpipitoista nestelannoitetta. Biotuotelaitos on suunniteltu täysautomaattiseksi, joka ei vie tilallisen aikaa. Tämän kyselyn tuloksia käytetään EU-hankkeeseen hakeutumisessa ja muissa kehityshankkeissa. Vastaukset auttavat kehittämään ja edistämään kotimaista teknologiaa maatalouteen. Hanke mahdollistaa maailman ensimmäisen maatilakokoluokan biotuotelaitoksen demonstroinnin. Kyselyyn pääsette alla olevan linkin kautta:forms.office.com/r/S7BuR3nRvU ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 years ago

Oli antoisaa käydä esittelemässä biotuotelaitos-konseptia Slush-messuilla. Paljon vanhoja ja uusia tuttuja😀Kiitos BusinessOulu ja Slush! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Tilaa uutiskirje

Saat uusimmat tiedot kätevästi sähköpostiin. Katso Tietosuojaseloste. Voit poistua sähköpostilistalta milloin tahansa.