Biometa Finland Oy

Biometa Finland Oy on teknologia- ja palvelutoimittaja kiertotalous- ja bioenergia-alalla. Yrityksen päätuotteita ovat tuotannossa syntyneiden sivuvirtojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyvät ohjelmistot, järjestelmät ja laitteistot sekä hajautettuun energiantuotantoon soveltuvat pienbioenergialaitokset. 
 
Yhdessä yhteistyökumppaneittemme ja asiakkaittemme kanssa tähtäämme toimintamme kannattavaan kehittämiseen ja palveluiden ja kiertotalousteknologian nostamiseen liiketaloudellisesti kannattavalle tasolle.