Biometa Finland Oy:n hallinto

Omistus ja osakepääoma

  • Biometa Finland Oy:n omistajina on yksityishenkilöitä ja yrityksiä.
  • Osakkeenomistajia yrityksessä on 29.11.2023 päivätyn omistajarekisterin mukaan 44.
  • Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 4.097.728.665 osaketta.
0
Osakkeenomistajaa
0
Osaketta
Sääskensuon Sijoitus Oy
48.9385746%
Takatien Sijoitus Oy
16.7141374%
Jari Karvonen
12.1939468%
Hannele Koivu
6.2415318%
Juhani Pudas
5.8569032%
Eerik Lampela
2.9472957%
Juha Virkkunen
2.8367926%
Mika Ruusunen
1.8148661%
Samuli Pohjamo
1.7622672%
Leila Thomasson
0.415263%
Muut omistajat
0.2784216%

Hallitus

Logo Henkilö

Jari Karvonen

Hallituksen jäsen
+358 40 752 2126
etunimi.sukunimi@biometa.fi
Hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja yhtiön toimitusjohtaja 2018/5–2023/8. Päätoimi: hankekehittäjä, Activa Consulting.
Logo Henkilö

Riitta Alin

Taloushallinto, Hallituksen puheenjohtaja
+358 40 558 3426
etunimi.sukunimi@biometa.fi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019. Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 48,94 %, Sääskensuon Sijoitus Oy). Päätoimi: toimitusjohtaja, Jetrocap Oy.
Logo Henkilö

Juha Virkkunen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2015. Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 2,84 %). Päätoimi: toimitusjohtaja, Sevisa Oy.
Logo Henkilö

Mika Ruusunen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2009. Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 1,81 %), riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Professori, tekniikan tohtori. Päätoimi: biojalostamon mittaukset -professuuri, Oulun yliopisto

YHTIÖKOKOUS

  • Yhtiökokous on Biometa Finland Oy:n ylin päättävä elin.
  • Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.
  • Jokaisella Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin osake vastaa yhtä ääntä.
  • Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osa­keyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväk­si, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Biometa Finland Oy ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava.
  • Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.
  • Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.