Biometa Finland Oy:n Hallinto

Hyvä Hallintotapa

Biometa Finland Oy noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa (Corporate Governance).

Jari Karvonen

Toimitusjohtaja, Biometa Finland Oy

Omistus ja Osakepääoma

 • Biometa Finland Oy:n omistajina on yksityishenkilöitä ja yrityksiä.
 • Osakkeenomistajia yrityksessä on 15.12.2020 päivätyn omistajarekisterin mukaan 45.
 • Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 244.595.588 osaketta.

Osakkeenomistajaa

Osaketta

 • Sääskensuon Sijoitus Oy 23,25% 23,25%
 • Juha Virkkunen 22,99% 22,99%
 • Pohrama Oy 17,19% 17,19%
 • Samuli Pohjamo 9,84% 9,84%
 • Hannu Hepola 6,96% 6,96%
 • Muut Omistajat 19,77% 19,77%

Hallitus

Riitta Alin s. 1964

Riitta Alin s. 1964

Hallituksen puheenjohtaja

 • Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019.
 • Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 21,56 %, Sääskensuon Sijoitus Oy).
 • Päätoimi: toimitusjohtaja, Jetrocap Oy.
Juha Virkkunen s. 1948

Juha Virkkunen s. 1948

Hallituksen jäsen

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2015.
 • Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 21,32 %).
 • Päätoimi: toimitusjohtaja, Sevisa Oy.
Mika Ruusunen s. 1971

Mika Ruusunen s. 1971

Hallituksen jäsen

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2009.
 • Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 3,13 %), riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
 • Professori, tekniikan tohtori
 • Päätoimi: biojalostamon mittaukset -professuuri, Oulun yliopisto
Jari Karvonen s. 1983

Jari Karvonen s. 1983

Hallituksen jäsen

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2018.
 • Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous

 • Yhtiökokous on Biometa Finland Oy:n ylin päättävä elin.
 • Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä.
 • Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

 

Jokaisella Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin osake vastaa yhtä ääntä. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöl­lä. Tällaisia päätöksiä ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, osingon maksaminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Eräiden päätösten osalta edellytetään 2/3 osan määräenemmistöä: päätettäessä hallituk­sen osakeantivaltuuksista, omien osakkeiden hankintaval­tuutuksista tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

 

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeen­omistaja on merkitty Biometa Finland Oy:n osakasluetteloon yhtiökokouk­sen täsmäytyspäivänä, joka on kymmenen arkipäivää ennen kokousta, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Osallistu­minen edellyttää lisäksi etukäteisilmoitusta vähintään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osa­keyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväk­si, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Biometa Finland Oy ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava.

 

Kokouskutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouksen esitys­lista on saatavilla yrityksen verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiö­kokousta.

Tilintarkastus

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajantehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastaja: EY , KHT – Yhteisö

Vastuullinen tilintarkastaja: Tuomas Koivumäki (KHT)

TILAA UUTISKIRJE

Kiitos - tilaus onnistui!

Pin It on Pinterest

Share This