Johtava biotuotelaitosten valmistaja

Biometa Finland Oy

UNIIKKI ARVOLUPAUS

Täysautomatisoidun biotuotelaitoksen avulla maatalousyrittäjä jalostaa karjanlannan rahanarvoisiksi tuotteiksi ja voi käyttää aikansa ydinliiketoimintaansa.

VISIO

Biometan visio on olla Suomen ja Euroopan johtava biotuotelaitosten valmistaja.

Jari Karvonen

Toimitusjohtaja, Biometa Finland Oy

MISSIO

Biometa Finland Oy:n missiona on olla maatalousyrittäjän palveleva kumppani ja auttaa muuntamaan kustannukset tuotoiksi vapauttaen samalla yrittäjän aikaresursseja ydinliiketoiminnan hoitamiseen.

STRATEGIA

RATKAISUN TARJOAMINEN

Todistetusti toimivan ja kannattavan ratkaisun tarjoaminen

TOIMINTATAKUU

Jatkuva optimointi, operointi ja ylläpito

PALVELUT

Tuotteiden käsittely- ja jalostuspalvelut

RAHOITUS

Investoinnin rahoitus ja tuet yhteistyökumppanien avulla

ARVOT

ASIAKKAAN MENESTYS

Biometa Finland Oy:n täysautomatisoidun biotuotelaitos jalostaa kustannuksia aiheuttavasta lietelannasta rahanarvoisia tuotteita, jotka lisäävät tilan kannattavuutta. Täysautomatisoinnin ja palveluliiketoiminnan avulla asiakas voi keskittyä oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Biotuotelaitoksen hankinta edesauttaa asiakasta täyttämään nykyiset viranomaisvaatimukset ja vastaamaan vaatimuksiin lannan tehokkaasta käsittelystä.

YMPÄRISTÖ

Biotuotelaitos tuottaa fosfori- ja typpipitoisia lannoitejakeita, joiden avulla lannoitusta kohdennetaan tarkasti riippuen ravinteiden tarpeesta. Täsmälannoitus vähentää sekä vesistöjen että maaperän rehevöitymistä pienentämällä merkittävästi ympäristön ravinnekuormitusta. Tämä tapahtuu tehokkaimmilla haitallisten ravinteiden määrän vähentämistekniikoilla, sekä orgaanisen sivutuotteen kokonaismäärän merkittävällä pienentämisellä maatilojen ravinnekierrossa.

LUOTETTAVUUS & REHELLISYYS

Biotuotelaitokseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys on tehty systemaattisesti ja eettisesti siten, että kaikki tutkimustulokset voidaan esittää tilastollisesti merkitsevästi ja avoimesti, perustuen vertailuun olemassa olevien laitosten mitatuista suorituskyvyistä ja taloudellisuuksista. Biotuotelaitos on ennen markkinoille tuloa testattu koetilalla todellisessa toimintaympäristössään, jotta voimme varmistua sen täyttävän asiakkaan vaatimukset ja todeta laitteiston toimivuuden. Prosessista kerätyt näytteet on analysoitu akkreditoidussa laboratoriossa.