Ylösajo laadukkaasti loppuvaiheessa

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvan Biometa Finland Oy:n MAA-BIO-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. BMF-reaktorissa muodostuvan biokaasun metaanipitoisuudeksi on tänään mitattu 80 til.-%, mikä täyttää asetetut tavoitteet BMF-reaktorin tuottaman biokaasun huippulaadusta ja suuresta energiasisällöstä. Kokeet jatkuvat suunnitelmien mukaisesti, ja systemaattisen tuotekehityksen pohjalta suunnitellujen BMF-biolaitosten tuotanto ja myynti maatiloille käynnistyy vuoden 2018 aikana.