Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.10.2019 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa.

Kokoukseen osallistumis – % oli 85 % koko yhtiön äänikannasta.

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita:

Osakeanti osakkeenomistajille

 

Käsiteltiin hallituksen esitystä osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen pohjalta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yksimielisesti osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:

 • Lasketaan liikkeelle uusia osakkeita merkittäväksi vanhoille osakkeenomistajille enintään 226.086.840 kpl. Annin koko on enintään 113.043,42 Euroa. Osakeannista saadut varat sijoitetaan yrityksen SVOP – rahastoon. Maksullisessa osakeannissa nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita omistamiensa osakemäärien suhteessa siten, että jokaista omistamaansa osaketta kohden osakkeenomistaja saa merkitä kuusi uutta osaketta.
 1. Merkintähinta: yhden osakkeen merkintähinta on 0,0005 euroa/osake
 2. Merkintäoikeudet ilmenevät liitteessä 1
 3. Merkintäaika alkaa 4.10.2019 ja kestää 18.11.2019 asti.
 4. Osakkeiden maksuaika alkaa 19.11.2019 ja päättyy 27.12.2019. Osakemerkinnän voi suorittaa myös maksamalla osakeannin alla olevilla tiedoilla.
 5. Osakeantiin ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteisiin:
  • riitta.alin@jetrocap.fi
  • jari.karvonen@biometa.fi
  • tai kirjeitse osoitteeseen: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu
 6. Osakeannin maksaminen
  • Saaja: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu
  • Tili: FI37 4744 0010 1814 88
  • Viitetieto: osakemerkintä 4.10.2019
 7. Lisätietoja osakeannista antavat:
 • Riitta Alin
  Puh. 040 558 3426 riitta.alin@jetrocap.fi
 • Jari Karvonen
  Puh. 040 752 2126 jari.karvonen@biometa.fi

 

Tiedote ja liite 1 löytyvät tästä