Ylimääräinen yhtiökokous 17.10.2018

Ylimääräinen yhtiökokous 17.10.2018

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.10.2018 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 94 % koko yhtiön äänikannasta. Päätökset ja lisätiedot ylimääräisestä yhtiökokouksesta löytyvät myös tästä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita:

Hallitus

 • Päätettiin yksimielisesti jatkaa neljällä hallituksen jäsenellä Laura Lehtosen jäätyä pois hallituksesta 17.10.2018. Hallituksen jäseninä jatkavat Tapio Heikkilä, Samuli Pohjamo, Mika Ruusunen ja Juha Virkkunen.

Osakeanti osakkeenomistajille

 • Käsiteltiin hallituksen esitystä osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen pohjalta. Varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:
 • Lasketaan liikkeelle uusia osakkeita merkittäväksi vanhoille osakkeenomistajille 32.298.120,00 kpl. Osakeannista saadut varat sijoitetaan yrityksen SVOP – rahastoon. Maksullisessa osakeannissa nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita omistamiensa osakemäärien suhteessa siten, että jokaista omistamaansa osaketta kohden osakkeenomistaja saa merkitä kuusi uutta osaketta.
 1. Merkintähinta: yhden osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa/osake
 2. Merkintäoikeudet ilmenevät liitteessä 1
 3. Mikäli osakkeita jää osakkeenomistajilla merkitsemättä, hallitus päättää merkitsemättä jääneiden osakkeiden käsittelystä, edelleen merkitsemisestä ja osakeannin päättämisestä.
 4. Merkintäaika alkaa 17.10.2018 ja kestää 7.11.2018 asti.
 5. Osakkeiden maksuaika alkaa 8.11.2018 ja päättyy 6.12.2018. Osakemerkinnän voi suorittaa myös maksamalla osakeannin alla olevilla tiedoilla.
 6. Osakeantiin ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteisiin:
  riitta.alin@jetrocap.fi
  jari.karvonen@biometa.fi

Tai kirjeitse osoitteeseen:
Biometa Finland Oy
Tuoreenmaanarontie 1
90620 Oulu

7. Osakeannin maksaminen

Biometa Finland Oy
Tuoreenmaanarontie 1
90620 Oulu

Tili:
FI37 4744 0010 1814 88

Viitetieto:
osakemerkintä 17.10.2018

Lisätietoja osakeannista antavat

Riitta Alin
Puh. 040 558 3426
riitta.alin@jetrocap.fi

Jari Karvonen
Puh. 040 752 2126
jari.karvonen@biometa.fi