Biometa Finland Oy:n yhtiökokousten päätöksiä

Varsinainen yhtiökokous 26.1.2017

Biometa Finland Oy:n varsinaisen yhtiökokous pidettiin 26.1.2017 Oulussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin esityslistalla olleet asiat.


Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.2016 - 31.12.2016 tileistä ja hallinnosta.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä (5) jäsentä. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat Markku Karvonen, Juha Virkkunen, Tapio Heikkilä, Samuli Pohjamo ja Mika Ruusunen.

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy (PwC), KHT-yhteisö, ja vastuullisena tilintarkastajana toimii Sami Posti (KHT).

Päätettiin yksimielisesti myöntää osakeantivaltuutus yrityksen hallitukselle maksullisen osakeannin järjestämiseen nykyisille osakkeenomistajille ja ulkopuolisille tahoille.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 löytyy tästä linkistä.

Vuoden 2016 tilipäätöstietojen toimituspyynnön voit tehdä tästä linkistä.