Biometa Finland Oy:n yhtiökokousten päätöksiä

Ylimääräinen yhtiökokous 3.11.2017

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 3.11.2017 Oulussa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin esityslistalla olleet asiat.

Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

1. Yhtiön osakemäärän vähentäminen

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen. Järjestelyn osana yhtiökokouspäätti, että yhtiö luovuttaa 3.11.2017 järjestelypäivänä vastikkeetta 1.000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajille siten, että kaikkien yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä on jaollinen luvulla 100. Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärän saattamiseksi jaolliseksi luvulla 100 tarvitaan 1.000 uutta osaketta, joka on maksuttomana järjestetyn osakeannin lopullinen osakkeiden määrä. Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 538.302.000 osaketta järjestelypäivänä. Edelleen, yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö järjestelypäivänä lunasti edellä tarkoitetun osakeannin yhteydessä jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyi lunastussuhteen 100/1 mukaisesti eli yhteensä 532.918.980 yhtiön osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen mitätöimään yhtiön haltuun tulleet osakkeet. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitus valtuutetaan mitätöimään yhtiön haltuun tulleet 532.918.980 osaketta. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhtiön hallituksen osakkeiden mitätöintipäätöksen jälkeen 5.383.020 osaketta.

Yhtiön 532.918.980 osakkeen mitätöinti sekä yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä rekisteröidään kaupparekisteriin 3.12.2017 mennessä.

2. Osakennin järjestäminen

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti suoran osakeantipäätöksen sijasta hallituksen päättämään enintään maksullisesta 1.000.000 uuden osakkeen osakeannista, ja kaikista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja osakeannin toteutuksesta.