Biometa Finland Oy:n yhtiökokousten päätöksiä

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2018

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Oulussa.

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin seuraavista asioista:

Tilinpäätös

  • käsitteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017
  • vahvistettiin tuloslaskelma ja tase
  • myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päätettiin tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti ja osinkoja ei jaeta

Hallituksen valinta

  • päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä
  • hallitukseen valittiin uutena jäsenenä KTM Laura Lehtonen, Samuli Pohjamon, Mika Ruususen, Tapio Heikkilän ja Juha Virkkusen jatkaessa vanhoina jäseninä (tiedot hallituksen jäsenistä löydät tästä linkistä)
  • hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita

Tilintarkastajien valinta

  • päätettiin valita yrityksen uudeksi tilintarkastajaksi EY:n (tilintarkastusyhteisö) ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tuomas Koivumäen (KHT)