Biometa Finland Oy:n yhtiökokousten päätöksiä


Varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2019 päätöksiä

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2019 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis - % oli 92 % koko yhtiön äänikannasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita:

Tilinpäätös ja vastuuvapaudet:

  • Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2018 - 31.12.2018
  • Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.2018 - 31.12.2018 tileistä ja hallinnosta.
  • Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti; tilikauden tulos 166.247,65 euroa tappiollinen.

Hallitus:

  • Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniä ovat Mika Ruusunen, Juha Virkkunen, Riitta Alin ja Jari Karvonen.
  • Päätettiin yksimielisesti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenenä toimimisesta aiheutuvat kulut korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastus:

  • Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa EY, KHT - yhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana Tuomas Koivumäki (KHT).
  • Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaisesti palkkio seuraavana toimintavuotena.