Biometa Finland Oy:n yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOMETA FINLAND OY: N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: torstai 26.1.2017 kello 14.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2016 -31.12.2016

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • tuloksen käsittely

7. Hallituksen valinta

  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen jäsenten valinta
  • hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

8. Tilintarkastajien valinta

9. Osakeannin järjestäminen

10. Muut mahdolliset asiat

11. Kokouksen päättäminen

Hallitus