Biometa Finland Oy:n yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOMETA FINLAND OY: N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: keskiviikkona 28.3.2018 kello 13.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2017 - 31.12.2017

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- tuloksen käsittely

7. Hallituksen valinta

- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- hallituksen jäsenten valinta

- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

8. Tilintarkastajien valinta

9. Muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Tiedote Varsinaisesta yhtiökokouksesta löytyy tästä linkistä.