Vuoden 2019 tapahtumat ja katsaus tulevaan

Vuosi 2019

Kuluva vuosi on ollut suoraan sanottuna jännittävä ja vilkas. Vuosien varrella hankittu tietotaito on konkretisoitunut ja biotuotelaitos-konsepti on herättänyt laajaa mielenkiintoa, jota on myös esitelty runsaasti. Biotuotelaitoksemme on selkeästi uniikki kokonaisvaltaisessa ratkaisussa ja olemme käyneet myös paljon vuoropuhelua eri viranomaisten kanssa. Perinteisesti biokaasulaitoksille kohdistetaan avustus energiantuotantoon, jota maatalousyrittäjä on oikeutettu hakemaan. Avustus saadaan maksimoitua tuottamalla runsaasti biokaasua ja tekemällä siitä sähköä. Biokaasupotentiaali kasvaa, jos käytetään lisäsyötteitä, kuten nurmea. Biometa Finland Oy:n biotuotelaitoksessa ei käytetä lisäsyötteitä, jotta positiiviset ympäristövaikukset ja kannattavuus saadaan maksimoitua. Lisäsyötteiden tehokas käsittely vaatii pidemmän viipymäajan bioreaktorissa, joka tarkoittaa fyysisesti suurempaa reaktorikokoa. Bioreaktori on myös perinteisesti kokonaisuuden kallein komponentti. Mikäli raaka-aineen käsittely ei ole tehokas, kasvattaa se riskiä lisätä ympäristökuormaa. Saimme äskettäin luvan viranomaisilta, että asiakkaamme saavat hakea avustusta ympäristön tilaa edistävälle investoinnille, joka biotuotelaitoksemme on. Tietääksemme kukaan muu biokaasutoimija ei ole saanut lupaa tämän hakemiseen.

Biometa Finland Oy:n biotuotelaitos koostuu useista eri prosesseista, jotka on yhdistetty toisiinsa ja skaalattu maatilakokoluokkaan. Valikoidut prosessit ovat ns. parasta käyttökelpoista tekniikka (BAT). Voimme sanoa, että biotuotelaitos puhdistaa ympäristöä, korvaa uusiutumattomia luonnonvaroja ja muuntaa tilan lannan rahanarvoisiksi hyödykkeiksi. Alla on kuvattu tarkemmin biotuotelaitoksen prosessia, materiaalivirtoja ja hyötyjä.

Paikallinen kiertotalous

 

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ja halusimme selvittää biotuotelaitoksen vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Teimme biotuotelaitoksen hiilijalanjälkilaskennan yhdessä tunnetun toimijan kanssa. Rakensimme esimerkkitilan kahden robotin navetalle ja laskennan toteutuksessa käytettiin Cool farm tool –laskentatyökalua. Hiilijalanjälki laskettiin ilman biotuotelaitosta ja biotuotelaitoksen kanssa. Tuloksen mukaan biotuotelaitos vähentää hiilijalanjälkeä 23 % kyseisellä tilalla. Arla kertoo, että tulevaisuudessa tuottajahinnan yhtenä komponenttina voi olla hiilijalanjälki ja sen vähentämiseksi tehdyt toimet.

 

Hygieeninen ja kuiva lantakuivike

Hygieeninen ja kuiva lantakuivike

Teetimme hygienisoidusta ja kuivasta lantakuivikkeesta bakteeriviljelmät Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Tulosten mukaan prosessi on tuhonnut tutkittavat haitalliset bakteerit. Tutkittavia bakteereja oli muun muassa lämmönkestävä kolibakteeri ja enterobakteereja. Kuivikkeen ulosmyyntiä varten haemme lupaa Ruokavirastolta. Olemme tietääksemme Euroopan ensimmäinen, joka lähtee hakemusprosessia tekemään. Kuivikkeen ulosmyyntilupa on tae siitä, että asiakkaamme voi sitä huoletta käyttää ja myydä.

 

 

Peltotestit Ruukissa

Nestemäinen lannoitejae on biotuotelaitoksen volyymituote. 85 % alkuperäisestä lietelannasta käsitellään bioreaktorissa, jonka jälkeen se ohjataan lantalaan ja siitä peltoon. Biotrio- kärkihankkeemme tavoitteena on muun muassa selvittää nestejakeen vaikutukset satoisuuteen ja saimme äskettäin peltotestien tulokset. Peltotesti teetettiin Ruukissa Luke:n koetilalla. Koekasvina käytettiin ohraa ja lajikkeena oli Brage. Yhden koeruudun kylvöala oli 10 m x 1.5 m, joka toistettin neljä kertaa. Koeruutujen määrä oli 11 x 4 kappaletta. Koeruuduille asetettiin sama typpitaso 90 kg/ha. Tulosten mukaan mädätetty nestejae nostaa satoisuutta noin 15 % verrattuna käsittelemättömään lietelantaan. Laskimme vaikutuksen eräälle peltolohkolle ja siinä rahanarvoinen vaikutus oli 30 euroa/ha. Yhdessä täsmälannoitteen kanssa maatalousyrittäjä voi tarkemmin kohdistaa peltolohkojen lannoituksen, säästää ostolannoitteissa ja lisätä omavaraisuutta. Tarkoituksemme on ensi kesänä toistaa peltotestit.

Peltotestit Ruukissa 2019.

Kempeleen koelaitos

Kempeleen koelaitos on ollut noin 2.5 vuotta yhtäjaksoisesti toiminnassa. Pitkä koesarja todellisessa toimintaympäristössä, sekä muuttuvat olosuhteet ovat olleet tärkeitä kehityksessä. Viime talven kovat pakkaset (-35 C) ja toissa kesän lämmin sää (+ 35 C) ovat asettaneet prosessin ja koelaitteiston välillä koville. Biometa Finland Oy:n bioreaktori on todistetusti tehokas käsittelemään nestejakeen ja muodostamaan siitä biokaasua. Tällä hetkellä koereaktorimme käsittelee nestejakeen 7 vuorokaudessa ja ottaa siitä talteen yli 95 % metaanipotentiaalista. Ympäristön kannalta on tärkeää huomioida reaktorista poistuvan mädätteen koostumus, sillä se on biotuotelaitoksen volyymituote, joka päätyy peltoon.

 

Vuosi 2020

Tammikuu 2020 on mielenkiintoinen koko alalle, sillä työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa. Raportti valmistuu tammikuussa 2020. Kävimme äskettäin eduskunnassa vierailulla ja kerroimme näkemyksiämme kansanedustajalle, joka on seurannut alaa useita vuosia ja tuntee hyvin biokaasutyöryhmän.

Mielestämme lietelannan käsittelyn tulee olla paikallinen, ympäristötekijät huomioiva ja kannattava kokonaisuus. Olen oppinut asiakkailta, että tärkein on pelto, jonka hyvästä kunnosta hyötyvät eläimet ja tämän kautta hyöty tulee maatalousyrittäjälle.

 

Erinomaista uutta vuotta!

Jari Karvonen

Toimitusjohtaja, Biometa Finland Oy