Biometa Finland Oy:n tilintarkastus


Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajantehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. 

Yhtiön tilintarkastaja:

PricewaterhouseCoopers Oy (PwC)
KHT - Yhteisö

Vastuullinen tilintarkastaja:
Sami Posti (KHT)