Tietosuojaseloste

Biometa Finland Oy

Tämä tietosuoja-asetuksen mukainen ja informointiasiakirja sisältää Biometa Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen selityksineen.

 

Rekisterinpitäjä

Biometa Finland Oy
Y- tunnus 2178472-1
Tuoreenmaanarontie 1
90620 OULU

Rekisteriä koskevissa asioissa yhteys henkilöön:

Jari Karvonen
jari.karvonen (at) biometa.fi
GSM 040 7522 126

 

1. Rekisterin kuvaus

Biometa Finland Oy:n asiakas-, markkinointi-, tieto- ja hankkeiden rekisteri (kärkihankkeet yms.).

 

2. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja yrityksen:

• verkkosivuston käyttäjistä
• asiakkaista
• yhteistyökumppaneista
• hankkeiden yhteistyökumppaneista
• tiedosta, joka on luvanvaraisesti tai ostamalla saatu

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteiden ja hankkeiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien myynti, tavarantoimitus, laskutus ja markkinointi.

 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteys- ja laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, henkilötunnus (kaupantekotilanteessa), yhteys- ja laskutustiedot. Muu asiakastieto: ostot, alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot sekä suostumukset. Yhteistyökumppaneista sopimukseen perustuvat tiedot ja suostumukset. Luvanvaraisesti saatua tietoa säilytetään erillään muista tiedoista, eikä sitä luovuteta eteenpäin. Ostamalla saatua tietoa käytetään ja säilytetään, kuten muita vastaavia tietoja.

 

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: jari.karvonen(at)biometa.fi.

Tarkistusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä välisemme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (esim. toimeksiantosopimus) tai milloin käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. veronmaksuvelvollisuus).

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Biometa Finland Oy ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään joko niin, että rekisteröity itse toimittaa tiedot tai siten, että ne kerätään havainnoimalla rekisteröidyn käyttäytymistä palvelussamme.

 

8. Tietojen luovutukset

Käytämme Microsoftin pilvipalvelua rekisterin ylläpitoon. Tämä taho siis käsittelee henkilötietoasi meidän lukuumme. Käytämme Procountoria taloushallintoon ja laskutukseen. Käytämme Facebookkia mainostamisessa ja olemme asentaneet Google Analytics-verkkoanalyysipalvelun seuraamaan verkkosivuillemme tulleiden käyttäjien toimia. Käytämme tätä järjestelmää seurataksemme mainonnan tehokkuutta ja kotisivujemme kävijöitä. Käytämme Mailchimp-palvelua sähköpostien ja uutiskirjeiden lähettämiseen.

 

9. Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tietojensiirto on välttämätöntä, sillä rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään Microsoftin (Microsoftin tietosuojapolitiikka), Mailchimp-palvelun (Mailchimp tietosuojapolitiikka) ja Google Analytics-verkkoanalyysipalvelun (Googlen tietosuojapolitiikka) pilvipalveluilla. Näissä palveluissa tiedot on tyypillisesti kahdennettu ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirto suoritetaan turvallisesti ja lainmukaisesti EU-U.S. Privacy Shield ohjelman puitteissa, johon palveluntarjoajat ovat sertifioituneet: https://www.privacyshield.gov/list. Mikäli rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla, henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan ja verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterin tietoihin onkin pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietoihin pääsyä. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietokoneelle tallennettu aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän työntekijöistä vain niillä, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve päästä rekisteriin, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikkia rekisterinpitäjän työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

12. Evästeet

Mikä on eväste? Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden käyttö verkkosivuilla Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.