Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta.

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita:

  • Maksullinen osakeanti
    • Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä enintään 489.191.176 uutta osaketta
    • Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus merkitä kaksi uutta osaketta kutakin omistamaansa yhtiön osaketta kohden
    • Osakkeen merkintähinta on 0,0002 euroa osakkeelta
  • Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannissa merkitsemättä jääneistä osakkeista koskevasta suunnatusta osakeannista

Tiedote ja lisätiedot löytyvät tästä