Biometa Finland Oy:n omistus ja osakepääoma

Biometa Finland Oy:n omistajina on yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Osakkeenomistajia yrityksessä on 14.2.2019 päivätyn omistajarekisterin mukaan 45.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 37.681.140 osaketta.


Suurimmat omistajat:

1. Sääskensuon Sijoitus Oy, 21,56 %
2. Juha Virkkunen, 21,32 %
3. Kainuun Tekniikka Oy, 15,93 %
4. Samuli Pohjamo, 10,80 %
5. Hannu Hepola, 6,45 %