Biometa Finland Oy:n omistus ja osakepääoma

Biometa Finland Oy:n omistajina on yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Osakkeenomistajia yrityksessä on 15.2.2018 päivätyn omistajarekisterin mukaan 44.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 5.383.020 osaketta.


Suurimmat omistajat:

1. Sääskensuon Sijoitus Oy, 24,15 %
2. Juha Virkkunen, 21,32 %
3. Kainuun Tekniikka Oy, 12,42 %
4. Samuli Pohjamo, 10,80 %
5. Hannu Hepola, 8,00 %