Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa.

Määräpäivä vaatimukselle on 22.2.2021. Vaatimus tulee toimittaa:

Sähköpostitse:

  • jari.karvonen@biometa.fi

Postitse:

  • Biometa Finland Oy
  • Tuoreenmaanarontie 1
  • 90620 Oulu

Tässä tiedote: https://www.biometa.fi/wp-content/uploads/2021/02/210208-Biometa-Finland-Oy-tiedote-osakkeenomistajille.pdf