Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä tutustumassa Biometa Finland Oy:n koelaitokseen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansanedustaja Antti Rantakangas vierailivat hallituksen kiertotalouden kärkihankkeessa mukana olevalla Biometa Finland Oy:n maatilakokoluokan biotuotelaitoksella Kempeleessä.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansanedustaja Antti Rantakangas vierailivat Kempeleessä Biometa Finland Oy:n biopohjaisia tuotteita tuottavalla koelaitoksella, joka toimii Petteri Heikkisen maitotilalla. Täysautomaattisen biotuotelaitoksen tuotekehitys on loppusuoralla ja sen kaupallinen tuotanto alkaa vuonna 2018.
Kokeellisella tuotekehitystoiminnalla on varmistettu täysautomatisoidun prosessin toimivuus ja kustannustehokkuus käyttäen riippumattomien mittauslaboratorioiden palveluita. Uusilla kehitetyillä innovaatioilla mahdollistetaan maatilakokoluokassa helppokäyttöinen, maatilan orgaanista materiaalia kierrättävä ja taloudellisesti kannattava ratkaisu.
Biometa Finland Oy:n biotuotelaitoksen palvelukonseptissa on erityisesti huomioitu käytettävyyden ja ylläpidon helppous, jolloin laitoksen hankinnasta ja sen käytöstä ei aiheudu ylimääräistä työtä maatalousyrittäjälle.
Taloudellinen kannattavuus syntyy muun muassa prosessissa muodostuvasta biokaasusta, täsmälannoitteesta, hygieenisestä kuivikkeesta, ajansäästöstä ja prosessin energiaomavaraisuudesta, mitkä saavutetaan uusilla integroiduilla teknisillä menetelmillä.
Orgaanisen materiaalin, kuten lietelannan, tehokas käsittely on ympäristön kannalta olennaista rehevöitymisen, hajuhaittojen ja muiden päästöjen ehkäisemiseksi. Biometa Finland Oy:n biotuotelaitos edesauttaa maatalouden jatkumisen myös asutuksen läheisyydessä.
Biometa Finland Oy on mukana hallituksen kiertotalouden kärkihankkeessa. Biometa Finland Oy tähtää tuotekonseptillaan kotimaan suurimmaksi toimijaksi ja merkittäväksi toimijaksi kansainvälisille markkinoille.