MAA-BIO-hankkeen työt täydessä käynnissä

MAA-BIO-hanke etenee suunnitellusti. Bioreaktoriin liittyvien laitteistojen ja instrumenttitöiden asennustyöt ovat käynnissä. Kuvassa Biometa Finland Oy:n hallituksen jäsenet Dos.Tapio Heikkilä ja TkT Mika Ruusunen sekä suunnittelija Kari Häikiö.