Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2021 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.3.2021 alkaen yhtiökokouspäivään asti.

2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.3.2021. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

3. Tilinpäätös tilikaudella 1.1. – 31.12.2020

Biometa Finland Oy:n tilikauden tulos oli tappiollinen -159.739,13 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään yhtiön edellisten vuosien voitto/tappio-tilille, voittovaroihin, osinkoa ei jaeta.

4. Hallitus

Hallitukseen kuului tilikaudella 1.1. – 31.12.2020 neljä (4) jäsentä. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella seitsemän (7).

5. Maksullinen osakeanti osakkeenomistajille

Yhtiön omien pääomien vahvistamiseksi, taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja jatkokehityshankkeiden turvaamiseksi Biometa Finland Oy:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle maksullisen osakeannin järjestämistä kaikille nykyisille osakkeenomistajille.

6. Suunnattu osakeanti

Biometa Finland Oy:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle valtuutuksen antamisesta hallitukselle päättämään osakeannissa merkitsemättä jääneistä osakkeista koskevasta suunnatusta osakeannista.

TÄSSÄ LINKKI YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

Tervetuloa yhtiökokoukseen!