Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.6.2020 alkaen yhtiökokouspäivään asti.

2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.6.2020. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

3. Tilinpäätös tilikaudella 1.1. – 31.12.2019

Biometa Finland Oy:n tilikauden tulos oli tappiollinen -174.082,74 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään yhtiön edellisten vuosien voitto/tappio tilille, voittovaroihin, osinkoa ei jaeta.

4. Hallitus

Hallitukseen kuului tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 neljä (4) jäsentä. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella kuusi (6).

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

 

Linkki kutsuun