Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2019

Kutsu Biometa Finland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika: Tiistaina 12.03.2019 kello 10.00

Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
 3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2018 – 31.12.2018
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • tuloksen käsittely
 7. Hallituksen valinta
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen jäsenten valinta
  • hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
 8. Tilintarkastajien valiinta
 9. Muut mahdolliset asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Tiedote varsinaisesta yhtiökokouksesta löytyy tästä linkistä.