BIOTRIO-kärkihankkeen laajennettu julkinen tiivistelmä

BIOTRIO-kärkihankkeen laajennettu julkinen tiivistelmä on nyt julkaistu Internetsivuillamme: Laajennettu julkinen tiivistelmä ”BIOTRIO-hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja optimoitiin biopohjaisia tuotteita. Biotuotelaitos prosessoi lietelantaa ja tuottaa siitä neste- ja kuivajaetta, sterilisoitua lantakuiviketta, sekä biokaasua. Neste- ja kuivajakeen ravinnesuhteet ovat optimaalisessa muodossa. Nestejae on typpipitoinen jae, jonka todettiin nostavan satotasoa testien perusteella 15 %. Kuivajae taas on fosforipitoinen jae, […]