Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita: Maksullinen osakeanti Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä enintään 489.191.176 uutta osaketta Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus merkitä kaksi uutta osaketta kutakin omistamaansa yhtiön osaketta kohden Osakkeen […]

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2021 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.3.2021 alkaen yhtiökokouspäivään asti. 2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä […]

OIKEUS SAADA ASIA YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Määräpäivä vaatimukselle on 22.2.2021. Vaatimus tulee toimittaa: Sähköpostitse: jari.karvonen@biometa.fi Postitse: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu Tässä tiedote: https://www.biometa.fi/wp-content/uploads/2021/02/210208-Biometa-Finland-Oy-tiedote-osakkeenomistajille.pdf  

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.6.2020 yhtiön tiloissa Oulussa

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 yhtiön tiloissa Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä: Yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että nykyinen hallitus jatkaa. Hallituksen jäseninä jatkavat Mika Ruusunen, […]

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

1. Varsinainen yhtiökokous Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 8.6.2020 alkaen yhtiökokouspäivään asti. 2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä […]

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Määräpäivä vaatimukselle on 3.6.2020. Vaatimus tulee toimittaa: Sähköpostitse: jari.karvonen@biometa.fi Postitse: Biometa Finland Oy Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu Tässä tiedote

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Koronavirustilanteen aiheuttamien terveysriskien ja Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten seurauksena Biometa Finland Oy:n varsinaista yhtiökokousta ei voida järjestää yhtiöjärjestyksessä säädetyssä ajassa huhtikuun loppuun mennessä. Osakeyhtiölain vaatimaa osakkeenomistajien tasavertaista osallistumismahdollisuutta ei myöskään kyetä varmistamaan muilla keinoin, esimerkiksi etäyhteyksien avulla. Edellä mainituin perustein yhtiön hallitus on päättänyt siirtää yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Yhtiökokous […]

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.10.2019 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 85 % koko yhtiön äänikannasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita: Osakeanti osakkeenomistajille   Käsiteltiin hallituksen esitystä osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen pohjalta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yksimielisesti osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti: Lasketaan liikkeelle uusia […]

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 4.10.2019

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN   Aika: perjantaina 4.10.2019 kello 12.00 Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Osakeannin järjestäminen 7. Muut mahdolliset asiat 8. Kokouksen päättäminen […]

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2019

Kutsu Biometa Finland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Tiistaina 12.03.2019 kello 10.00 Paikka: Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu Esityslista Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2018 – 31.12.2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille […]