Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita: Maksullinen osakeanti Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä enintään 489.191.176 uutta osaketta Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus merkitä kaksi uutta osaketta kutakin omistamaansa yhtiön osaketta kohden Osakkeen […]

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.10.2019 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 85 % koko yhtiön äänikannasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin yksimielisesti seuraavista asioita: Osakeanti osakkeenomistajille   Käsiteltiin hallituksen esitystä osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen pohjalta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yksimielisesti osakeannin järjestämisestä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti: Lasketaan liikkeelle uusia […]

Osakeanti merkitty jälleen täyteen

Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti (17.10.2018) on päättynyt jälleen täyteen merkittynä 21.12.2018. Uusien osakkeiden rekisteröinti odottaa Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä.

Osakeanti osakkeenomistajille

Osakeanti osakkeenomistajille Biometa Finland Oy:n ylimääärinen yhtiökokous on päättänyt järjestää maksullisen osakeannin nykyisille osakkeenomistajille hallituksen esityksen mukaisesti. Lisätietoa osakeannista Hallinnointi / Yhtiökokousten päätöksiä.

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen antamin valtuuksin järjestää maksullisen osakeannin nykyisille osakkeenomistajille. Lisätietoa osakeannista Hallinnointi/Hallituksen päätöksiä.

Osakeanti päättynyt täyteenmerkittynä

Biometa Finland Oy:n vanhoille osakkeenomistajille tarkoitettu osakemerkintä on päättynyt täyteen merkittynä. Osakemerkinnästä saadulla pääomalla rahoitetaan yrityksen MAA-BIO-hanketta.

Osakeanti osakkeenomistajille

Biometa Finland Oy:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen antamin valtuuksin järjestää maksullisen osakeannin nykyisille osakkeenomistajille. Lisätietoa osakeannista Hallinnointi/Hallituksen päätöksiä.

Biometa Finland Oy:n osakeanti päättynyt

Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajille tarkoitettu osakeanti on päättynyt. Vanhoille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti merkittiin täysimääräisesti. Osakeannilla yrityksen osakepääomaa korotettiin 140.000,00 eurolla. Biometa Finland Oy:n osakepääoma on osakepääomakorotuksen jälkeen 816.500,00 euroa.

Osakepääoman korotus ja osakeanti

Biometa Finland Oy:n hallitus päätti 2.6.2015 yhtiökokouksen suomin valtuuksin korottaa yhtiön osakepääomaa 676.500 eurosta 816.500 euroon. Osakepääoman korotus tehdään vanhoille osakkeenomistajille tarkoitetulla osakeannilla. Lisätietoa osakeannista osiosta Hallinnointi/Hallituksen päätöksiä.