Hyvää joulua!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021!

Kuluva vuosi on ollut todella poikkeuksellinen ja monelle etätyöt ja etätyökalut ovat tulleet tutuiksi. Olen huomannut, että nykytilanne on kuormittanut monia ja siksi useat odottavatkin tulevaa joulua erityisen paljon.

Biometalla elokuussa päättynyt BIOTRIO-kärkihanke toteutettiin hieman erilaisena kuin alun perin oli tarkoitus, mutta sen päätavoitteet toteutuivat odotetusti. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen oli nähtävillä jo alkuvuonna 2020 ja erinomaisten tulosten perusteella aloitimme seuraavaan ison kokonaisuuden valmistelut. Alkuvuoden Kasvu Open-tilaisuuksien sparraukset vahvistivat omaa näkemystämme, että suuntamme on oikea.

Seuraava iso kokonaisuus on BIOpilot-hanke eli biotalouden ravinnekierron pilotointi.

BIOpilot-hankkeessa on tarkoitus viedä tuotekehitys seuraavalla tasolle. Tällä hetkellä biotuotelaitoksen osaprosesseja on testattu erillään koetoiminnan luonteesta johtuen. Osaprosessit ovat olleet myös pienessä mittakaavassa. Seuraava kehitysaskel on osaprosessien skaalaus ja integrointi toisiinsa, konseptin ravinnekierron, rahanarvoisten hyötyjen ja ympäristöhyötyjen todennus todellisessa toimintaympäristössä. Tarkoitus on siis rakentaa maailman ensimmäinen maatilakokoluokan biotuotelaitos ja todentaa konsepti. Alla olevassa kuvassa on esimerkki biotuotelaitos-konseptista.

BIOpilot-hankkeen näkökulmia ovat muun muassa:

Ravinteiden kierto:

  • Biomassojen ravinteiden rikastusta
  • Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä
  • Ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa
  • Uusia palveluratkaisuja
  • Korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä, sekä uusiutuvan energian tuotantoa

Pilotointi:

  • Testataan ja todennetaan asiakkaan kanssa uuden ratkaisun toimintakyky
  • Osoitetaan ratkaisun toimivuus todellisessa ympäristössä
  • Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa
  • Ekosysteemin rakentaminen
  • Liikevaihdon käynnistäminen

Kyseessä on yrityksen yli 10-vuotisen kehityshistorian suurin hankekokonaisuus, jonka valmistelut ovat vaatineet paljon työtä. Työ jatkuu, mutta olemme positiivisia, että hankekokonaisuus toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

Nyt onkin hyvä aika levähtää ja viettää aikaa läheisten kanssa. Jatkamme BIOpilot-hankkeen valmistelua taas joulun jälkeen.

Rauhallista joulua,

-Jari