Biometa Finland Oy:n hallituksen päätöksiä

Hallituksen kokouksen 28.3.2018 päätöksiä:
  • Hallituksen puheenjohtajana jatkaa VM Samuli Pohjamo.
  • Hallitus valitsi yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi 1.5.2018 alkaen KTM Jari Karvosen (34) nykyisen toimitusjohtajan Arto Lehtosen jäädessä eläkkeelle.