Biometa Finland Oy:n hallituksen päätöksiä

Hallituksen kokouksen 3.11.2017 päätös yhtiön haltuun tulleiden osakkeiden mitätöinnistä

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitus mitätöi yhtiön haltuun järjestelypäivänä 3.11.2017 tulleet 532.918.980 yhtiön osaketta. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on hallituksen mitätöintipäätöksen jälkeen 5.383.020 osaketta. Yhtiön 532.918.980 osakkeen mitätöinti sekä yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä rekisteröidään kaupparekisteriin 3.12.2017 mennessä.