Biometa Finland Oy:n hallituksen päätöksiä

Hallituksen kokouksen 14.3.2019 päätös:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riitta Alin.