Biometa Finland Oy:n hallituksen päätöksiä

Hallituksen kokouksen 1.9.2017 päätös osakeannista osakkeenomistajille
  • Hallitus päätti järjestää 50.000.000 osakkeen suuruisen maksullisen osakeannin vanhoille osakkeenomistajille. Osakeannista saadut varat sijoitetaan yrityksen SVOP - rahastoon.

Tiedote osakeannista löytyy tästä linkistä.