Biometa Finland Oy:n hallituksen päätöksiä

Hallituksen kokouksen 17.10.2018 päätös:
  • KTM Laura Lehtonen ilmoitti jäävänsä pois hallituksesta 17.10.2018