Hallituksen kokouksen 3.5.2022 päätös

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riitta Alin.