Hallituksen kokouksen 29.3.2021 päätös

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riitta Alin.