Hallituksen kokouksen 14.3.2019 päätös

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riitta Alin.