Hyvä hallintointitapa

Biometa Finland Oy noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa (Corporate Governance).