Erinomaista kesää!

Katselin alkuvuoden blogi-kirjoitustani ja ihmettelin, että kuinka paljon tilanne on muuttunut sekä yhteiskuntamme näkökulmasta, että globaalisti. Koronavirusepidemia on asettanut maailman poikkeustilaan ja tämän vaikutus tuli myös todella nopeasti. Olin 11.3.2020 Helsingin Säätytalossa Ilmastoratkaisut ja rahoitus kohtaavat -tilaisuudessa. Tilaisuudessa keskusteltiin laajasti, että miten innovatiiviset yritykset voivat edesauttaa ilmastomuutoksen hillinnässä ja miten tätä voidaan nopeuttaa.

Epidemian laajat vaikutukset tulivat heti ilmi tilaisuuden jälkeen, kun muun muassa sovittuja kansainvälisiä tapahtumia peruttiin Suomessa. Yhtiömme päivittäinen työnteko digitalisoitiin nopeasti ja huomasimme, että nykyajan digitaaliset työkalut toimivat yllättävän hyvin. Epidemia aiheutti muutoksia myös BIOTRIO-kärkihankkeemme toteutukseen, joka on epidemian myötä enemmän olemassa olevan tutkimustulosten ja datan analysointia ja simulointia. Lapin AMK:n agrologi-opiskelija Henna Pätsi on ollut meillä työharjoittelussa maaliskuusta 2020 lähtien ja mukana BIOTRIO-kärkihankkeessa. Pyysin Hennaa kirjoittamaan, että mitä hän on pitänyt työharjoittelusta:

”Hei kaikille!
Olen Henna Pätsi ja olen ollut kevään ja alkukesän aikana ollut työharjoittelussa Biometa Finland Oy:llä. Opiskelen agrologiksi Lapin AMK:ssa ja syksyllä lähtee kolmas vuosi opinnoista käyntiin.

Harjoitteluni on ollut antoisa. Olen päässyt heti tekemään sellaisia töitä mitä työelämässäkin tehtäisiin. En siis jäänyt varjoon, vaikka olinkin harjoittelija, vaan osaamistani arvostetaan kovasti ja minulle annetaan mukavasti vastuuta töistäni. Harjoittelun alussa pääsin tiedonetsintähommiin, ja sen jälkeen pääsin suunnittelemaan pelloille lannoitusta Biometan laitoksen käsittelemillä valmisteilla. Lannoituksen optimointi olikin erittäin mielenkiintoista ja opettavaista, sillä monia muuttujia täytyi laskelmoinnissa huomioida. Lannoituksessa täytyi huomioida eri ravinnetaseet, lait ja säädökset sekä monet muut laskelmointiin vaikuttavat tekijät kuten ravinnearvot. Pääsin hyödyntämään koulussa opittua osaamistani sekä opin koko ajan lisää. Harjoittelun aikana tekemääni lannoituksen optimointia voidaan hyödyntää esimerkiksi peltotestien suunnittelussa. On siis hienoa huomata, että tekemälläni työllä on vaikutusta. Lisäksi oli mielenkiintoista huomata, kuinka biotuotelaitoksen lannoitejakeiden paremmat ravinnesuhteet vaikuttavat muun muassa satotasoon ja peltojen lannoituksen suunnitteluun.
Kaikin puolin harjoitteluni oli mukava kokemus, ja on hienoa, että Biometa Finland Oy työllistää nuoria harjoittelujen kautta. Alaa opiskelevat saavat kokemusta työelämästä ja oppivat näin ollen monia tärkeitä taitoja.”

Vaikka elämme poikkeuksellisissa olosuhteissa, on tärkeää myös katsoa tulevaisuuteen. Ilmastoratkaisut ja rahoitus kohtaavat -tilaisuuden teemat pätevät edelleen ja maailma tarvitsee ratkaisuja, jotka edistävät ympäristömme hyvinvointia ja lisäävät omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Alkuvuoden Kasvu Open-tilaisuuksien erinomaisten sparrauksien perusteella olemme oikealla tiellä tätä toteuttamassa.

Erinomaista kesää kaikille!
Jari Karvonen & Henna Pätsi