Teknologiaa biokiertotalouteen ja ympäristönsuojeluun

Täysautomaattinen biotuotelaitos, joka jalostaa lietelannan rahanarvoisiksi tuotteiksi työmäärää lisäämättä

Biometa Finland Oy tarjoaa ratkaisuja maatilan sivuvirtojen hyödyntämiseen ja ravinteiden hallintaan. Täysautomaattisen biotuotelaitoksen ja palveluliiketoiminnan avulla maatilallinen voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Biometan biotuotelaitos puhdistaa ympäristöä, korvaa uusiutumattomia luonnonvaroja ja muuntaa tilan lannan rahanarvoisiksi hyödykkeiksi. Biometan täysautomaattisen biotuotelaitoksen avulla lietelanta muunnetaan rahanarvoisiksi tuotteiksi.

 • Hygieeninen ja kuiva lantakuivike
 • Lannoitejakeet täsmälannoitukseen
 • Energiarikas biokaasu
 • Vähentää lannan käsittelyyn kuluvaa aikaa

Biotuotelaitoksen taloudellinen kannattavuus perustuu monipuolisiin biopohjaisiin tuotteisiin. Kannattavuuden ja investoinnin lyhyen takaisinmaksuajan varmistaa myös täysautomaation tuoma ajansäästö ja käsittelyprosessin energiatehokkuus, mitkä saavutetaan uusilla integroiduilla teknologioilla. Orgaanisen materiaalin, kuten lietelannan, tehokas käsittely on myös ympäristön kannalta olennaista rehevöitymisen, hajuhaittojen ja muiden päästöjen ehkäisemiseksi.

Biometa Finland Oy:n biotuotelaitoksen palvelukonseptissa on erityisesti huomioitu käytettävyyden ja ylläpidon helppous, jolloin laitoksen hankinnasta ja sen käytöstä ei aiheudu ylimääräistä työtä maatalousyrittäjälle, minkä ansiosta yrittäjä pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa.

TUOTEKEHITYS PERUSTUU TIETEELLISESTI JA KOKEELLISESTI TUOTETTUUN TIETOON

 • Biometa Finland Oy:n tuotekehityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille kilpailukykykyisiä ja tekniikaltaan edistyneitä tuotteita.
 • Yrityksemme pyrkii olemaan omalla alallaan kansainvälisesti edelläkävijä.
 • Tuotekehitys- ja tutkimustyötä teemme yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
 • Tuotekehitykseen liittyvän koe- ja testaustoiminnan teemme aidossa toimintaympäristössä.
 • Tuotekehityksemme perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja prosessinäytteemme analysoidaan riippumattomassa akkreditoidussa laboratoriossa.

Maatilakokoluokan koebiotuotelaitoksellamme tutkittua

 • Analyysitulosten perusteella lannan nestejakeen tehokas käsittely johtaa orgaanisen aineen noin 75 % vähenemään peltolevityksessä, verrattuna lähtötilanteeseen (lietelannan levitys ilman käsittelyä).
 • Tehtyjen analyysien perusteella lannan ympäristökuormitus vähenee kemiallisena hapenkulutuksena (COD-Cr) mitattuna noin 60 %.
 • Samalla kuitenkin levitettävän lopputuotteen, käsitellyn lietelannan nestejakeen, lannoiteominaisuudet liukoisen typen osalta paranevat noin 40 % ja fosforin vuosittainen määrä nesteessä vähenee 30 %.
 • Käsittely vähentää myös kuljetus- ja levityskustannuksia, analyysien perusteella pellolle levitettävän aineksen massa vähenee vuositasolla noin 15 %.
Disclaimer: Biotuotelaitoksen toiminnan tunnusluvut ovat tilakohtaisia ja riippuvat lietelannan määrästä ja ominaisuuksista. Biotuotelaitos mitoitetaan tilakohtaisten laskelmien ja lanta-analyysien perusteella.Lähde: Maabio-hankkeen loppuraportin julkinen tiivistelmä. Biometa Finland Oy, 2018.
Kun maaperä voi hyvin, eläimet voivat hyvin ja maatalousyrittäjä voi hyvin.
Petteri Heikkinen
Maatalousyrittäjä