Teknologiaa biokiertotalouteen ja ympäristönsuojeluun

Täysautomaattinen biotuotelaitos, joka jalostaa lietelannan rahanarvoisiksi tuotteiksi työmäärää lisäämättä

Biometa Finland Oy tarjoaa ratkaisuja maatilan sivuvirtojen hyödyntämiseen ja ravinteiden hallintaan. Täysautomaattisen biotuotelaitoksen ja palveluliiketoiminnan avulla maatilallinen voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Biotuotelaitos on usean erillisen prosessin integraatio

Biotuotelaitos koostuu useasta erillisestä prosessista, jotka ovat integroitu yhteen. Taloudellinen kannattavuus perustuu monipuolisiin biopohjaisiin tuotteisiin, sekä laitteiston pieneen kokoon. Kannattavuuden ja investoinnin lyhyen takaisinmaksuajan varmistaa myös täysautomaation tuoma ajansäästö ja käsittelyprosessin energiatehokkuus, mitkä saavutetaan uusilla integroiduilla teknologioilla.

Biotuotelaitos hyödyntää IoT-pohjaisia ratkaisuja

Täysautomaattisen biotuotelaitoksen etäoperoinnissa ja etäoptimoinnissa hyödynnetään muun muassa IoT-pohjaisia ratkaisuja, sekä digital twin ja ennustavaan oppimiseen perustuvia sovellutuksia. Palvelukonseptissa on erityisesti huomioitu käytettävyyden ja ylläpidon helppous, jolloin laitoksen hankinnasta ja sen käytöstä ei aiheudu ylimääräistä työtä maatalousyrittäjälle, minkä ansiosta yrittäjä pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa.

Biotuotelaitos integroituu maatilalla

Orgaanisen materiaalin, kuten lietelannan, tehokas käsittely on myös ympäristön kannalta olennaista rehevöitymisen, hajuhaittojen ja muiden päästöjen ehkäisemiseksi. Täysautomaattiseksi suunniteltu biotuotelaitos tuottaa merkittäviä hyötyjä:

 • Ajansäästö ja keskittyminen ydinliiketoimintaan varmistetaan palveluliiketoiminnalla
 • Omavaraisuuden kasvu (kuivike, lannoitteet ja energia)
 • Ilmaston ja markkinoiden epävarmuuksien minimointi (mm. tuontilannoitteiden saatavuus)
 • Lietelanta muunnetaan useiksi hyödykkeiksi:
 • Biokaasu
  • Laajat käyttökohteet
  • Korvaa uusiutumattomia luonnonvaroja
 • Nestemäinen lannoitejae
  • Typpipitoinen lannoite
 • Sterilisoitu lantakuivike
  • Oma käyttö (korvaa ostokuivikkeet)
  • Lisäkäyttö (kasvanut oma käyttö)
  • Ulosmyynti
  • Käyttöä kasvualustana tutkitaan
 • Kuiva lannoitejae
  • Fosforipitoinen lannoite

 

Kun maaperä voi hyvin, eläimet voivat hyvin ja maatalousyrittäjä voi hyvin.
Petteri Heikkinen
Maatalousyrittäjä