Biotalouden ravinnekierron optimointi BIOTRIO


Päätoteuttaja: Biometa Finland Oy (www.biometa.fi), Oulu
Osatoteuttajat: Heikkinen Petteri Tapani, Ojantakainen Jukka Johannes ja Lohi Kauko
Hanke: Biotalouden ravinnekierron optimointi - Biotrio
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.8.2020


Hankkeen kuvaus: Biometa Finland Oy on kehittänyt ja testannut lietelannan ravinteiden täyskierron
mahdollistavaa biotuotteiden valmistusprosessia tilakohtaiseen lannoite- ja kuiviketuotteiden valmistukseen
aiemmassa MAA-BIO-kärkihankkeessa. BIOTRIO-hankkeen tavoitteena on tutkia hajautetusti toimivien
biotuotelaitosten toiminnan ja peltojen ravinnetaseiden optimointia keskitetysti, biotuotelaitosten
tuottaman uuden lantakuivikkeen vaikutusta ravinteiden kiertoon maatiloilla sekä biotuoteprosessissa ja sen
optimaalisia tuoteominaisuuksia tiloilta ulosmyynnin aloittamiseen. Lisäksi tutkitaan biotuotelaitoksen
nestemäisen lannoitejakeen lannoitusominaisuuksia ja sen laadun optimoinnin vaikutuksia satoisuuteen ja
torjunta-aineiden käytön vähenemiseen. Tämä mahdollistaa optimoidun kokonaisvaltaisen lannan
ravinnekierron ja taloudellisen lisäarvon syntymisen maatiloille uusien tuottavien hyödykkeiden ja niiden
markkinapotentiaalin kautta.
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 650 €, josta tukea on myönnetty
60 %.