Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.6.2020 yhtiön tiloissa Oulussa

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.6.2020 kello 17.00 yhtiön tiloissa Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 91,82 % koko yhtiön äänikannasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

  • Yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
  • Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että nykyinen hallitus jatkaa. Hallituksen jäseninä jatkavat Mika Ruusunen, Juha Virkkunen, Riitta Alin ja Jari Karvonen.
  • Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yrityksen nykyisenä tilintarkastusyhteisönä jatkaa EY ja vastuullisena tilintarkastajana Tuomas Koivumäki (KHT).