Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 29.4.2022

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 29.4.2022 kello 12.00 yhtiön tiloissa Oulussa. Kokoukseen osallistumis – % oli 94,70 koko yhtiön äänikannasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

  • Yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
  • Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että nykyinen hallitus jatkaa. Hallituksen jäseninä jatkavat Mika Ruusunen, Juha Virkkunen, Riitta Alin ja Jari Karvonen.
  • Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yrityksen nykyisenä tilintarkastusyhteisönä jatkaa EY ja vastuullisena tilintarkastajana Tuomas Koivumäki (KHT).