Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Koronavirustilanteen aiheuttamien terveysriskien ja Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten seurauksena Biometa Finland Oy:n varsinaista yhtiökokousta ei voida järjestää yhtiöjärjestyksessä säädetyssä ajassa huhtikuun loppuun mennessä. Osakeyhtiölain vaatimaa osakkeenomistajien tasavertaista osallistumismahdollisuutta ei myöskään kyetä varmistamaan muilla keinoin, esimerkiksi etäyhteyksien avulla.

Edellä mainituin perustein yhtiön hallitus on päättänyt siirtää yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman pian ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat viranomaisten suositukset ja mahdollinen asiaa koskevat poikkeuslainsäädäntö.

Uusi aika: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. Uusi aika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen kutsuaikaa koskevia määräyksiä noudattaen.

Paikka: Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittama paikka.